Oil ERP Start Up

Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Το Pegasus Oil ERP Start Up απευθύνεται σε Πρατήρια Υγρών Καυσίμων και εμπορίας Πετρελαίου Θέρμανσης. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και ταυτόχρονα την πιο οικονομική πρόταση της αγοράς. Εμπειρία στο κλάδο των πρατηρίων καυσίμων από το 1998 !

 • Χαρακτηρίζεται από την εύκολη εγκατάσταση του
 • Εύκολη εκμάθηση από αρχάριους χρήστες , χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις
 • Άμεση έναρξη αποδοτικής λειτουργίας
 • Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις στο hardware
 • Αυτόματη επικοινωνία με εκτυπωτές, barcode scanner
 • Είναι Απλό, Λειτουργικό και Αποτελεσματικό
 • Παραμετροποιήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε πρατηρίου
 • Διαχείριση του πετρελαίου θέρμανσης & αποστολής στον «ΗΦΑΙΣΤΟ» σύμφωνα με ΠΟΛ1018
 • Μεταφορά και αυτόματη εισαγωγή δεδομένων από άλλα προγράμματα της αγοράς
 • Τιμολόγηση επί αυτοκίνητου και ενημέρωση της κεντρικού καταστήματος άμεσα χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις στο hardware
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με αντλίες δεξαμενών & αυτόματους πωλητές
 • Εύκολο & γρήγορο στην εκμάθηση του, μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις από τους καθημερινούς χρήστες
 • Διαχείριση βαρδιών, εισπράξεων ανά εργαζόμενο
 • Στατιστικά & εκτυπώσεις χωρίς περιορισμούς

Το Pegasus Oil ERP Start Up καλύπτει τις βασικές ανάγκες μίας επιχείρησης εμπορίας καυσίμων. Παρακολουθεί Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκη, Εισπράξεις, Πληρωμές, Έσοδα, Εξοδα, Αξιόγραφα.

Μέσα από το ειδικό module Pegasus Oil παρακολουθεί την πώληση των καυσίμων, το πετρέλαιο θέρμανσης, την επικοινωνία με τον ΗΦΑΙΣΤΟ.

Η ειδική οθόνη Reception καλύπτει όλες τις εργασίες σας άμεσα με απλές κινήσεις και με μηδενική εκπαίδευση στο προσωπικό σας.
Επικοινωνεί με τις πιό διαδεδομένες κονσόλες αντλιών της αγοράς, για να ενημερώνει αυτόματα την αποθήκη με τις πωλήσεις καυσίμων που γίνονται από τις αντλίες.

Ταυτόχρονα διαθέτει το CRM με το οποίο μπορείτε και διαχειρίζεστε όλους τους συναλλασσόμενους (Πελάτες, Προμηθευτές, υποψήφιους Πελάτες, υποψήφιους Προμηθευτές κ.ο.κ.) και τις εργασίες του Προσωπικού σας. Με αυτόν τον τρόπο η παρακολούθηση της καθημερινής ροής της εργασίας σας είναι απλή και μετρήσιμη.
Με ένα πλήθος έτοιμων αναφορών και στατιστικών, σας ενημερώνει για την πορεία της επιχείρησης. Επίσης με τις γεννήτριες αναφορών και στατιστικών που διαθέτει, σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας αναφορές.


Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα:

 • Δεν έχει κανένα κόστος σε θέσεις εργασίας
 • Μικρό κόστος Ετησίου Συμβολαίου
 • Δυνατότητα αναβάθμισης του προγράμματος στις επόμενες εκδόσεις αυτόματα, με επιλέον χρέωση μόνο τη διαφορά των εκδόσεων
 • Αυτόματη επικοινωνία με ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100
 • Δυνατότητα σύνδεσης των υποκαταστημάτων της επιχείρησης με συνεχή αποστολή – παραλαβή δεδομένων μεταξύ τους σε Real time
 • Νόμιμη λειτουργία της επιχείρησής σας καθώς λειτουργεί και ενημερώνεται πάντα με τις τελευταίες αλλαγές του ΚΒΣ
 • Επικοινωνία με άλλα προγράμματα τις Τεχνολογίας Pegasus (Εστιατόρια, Parking )
 • Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες μέσω extranet, για να έχετε τεκμηριωμένη την ιστορία της τεχνικής υποστήριξής σας

Δυνατότητες Module Oil


Reception
 • Εύχρηστη οθόνη για την λειτουργία του πρατηρίου.
 • Δυνατότητα λειτουργίας και με οθόνη αφής.
 • Γρήγορη πώληση καυσίμων (με ένα κουμπί).
 • Χρήση barcode για την Λιανική.
 • Προγραμματιζόμενα πλήκτρα για πώληση ειδών χωρίς barcode.


Πετρέλαιο Θέρμανσης
 • Έκδοση των απαραίτητων παραστατικών
 • Αυτόματη ενημέρωση του Ήφαιστου με τις κινήσεις του Πετρελαίου Θέρμανσης
 • Παρακολούθηση του φακέλου αποστολής παραστατικών στην ΔΟΥ.
 • Παρακολούθηση των βυτίων σας.
 • Υποστήριξη Τιμολόγησης επι αυτοκινήτου.


Κονσόλα – Αντλίες
 • Δυνατότητα σύνδεσης με την κονσόλα παρακολούθησης των αντλιών σας, αρκεί να υπάρχει κατάλληλος driver.
 • Ενημέρωση των κινήσεων καυσίμων από τις αντλίες
 • Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης.
 • Αυτόματη έκδοση αποδείξεων Λιανικής σε Ταμειακή ή με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ, για τις κινήσεις καυσίμων που γίνονται από τις αντλίες, χωρίς την ανάγκη μεσολάβησης κάποιου χρήστη.


Πελάτες – Οχήματα

 • παρακολουθούμε συνεχώς τη σχέση κόστους/απόδοσης και την κερδοφορία.
 • πραγματοποιούμε αλλαγές όταν αυτό είναι σκόπιμο.
 • είμαστε σε θέση ανά πάσα στιγμή να σας πληροφορήσουμε για οτιδήποτε αφορά τη διαφημιστική καμπάνια.


Βάρδιες

 • Ενημέρωση των ποσοτήτων πώλησης από τους μετρητές των αντλιών.
 • Ενημέρωση των πωλήσεων – εισπράξεων – πληρωμών που έχουν γίνει από το σύστημα.
 • Ανάλυση Εισπράξεων ανά είδος είσπραξης.
 • Συνολική οικονομική εικόνα ανά βάρδια.
 • Ιστορικό Βαρδιών.

Δυνατότητες Pegasus

Γενικά

 • Παρακολούθηση πολλών καταστημάτων.
 • Εξαγωγή στοιχείων ανά κατάστημα αλλά και συνολικά.
 • Απεριόριστο πλήθος χρηστών και τερματικών.

Πελάτες

 • Ο Πελάτης συνδέεται με καρτέλα Συναλλασσόμενου στο CRM.
 • Δυνατότητα ορισμού τιμολογιακής πολιτικής ανά πελάτη:
  1.Επιλογή Τιμοκαταλόγου Πελάτη
  2.Μέχρι 3 γενικά % Εκπτώσεων
  3.Ορισμός έκπτωσης ανά ομάδα προϊόντος
  4.Ορισμός ειδικής τιμής ή έκπτωσης (% και αξία) ανά είδος
 • Παρακολούθηση Υποκαταστημάτων πελάτη με δυνατότητα ξεχωριστής οικονομικής καρτέλας ανά υποκατάστημα, αλλά και συνολική στον πελάτη.
 • Πλήρης οικονομική παρακολούθηση (παραστατικά, αξιόγραφα, εισπράξεις).
 • Πιστωτικό Όριο ανά πελάτη.
 • Ορισμός ετήσιου στόχου τζίρου ανά πελάτη.
 • Παρακολούθηση πελατών ανά πωλητή.
 • Παρακολούθηση των υπολοίπων των πελατών και του ημερολογίου εισπράξεων.

Προμηθευτές

 • Ο Προμηθευτής συνδέεται με καρτέλα Συναλλασσόμενου στο CRM.
 • Δυνατότητα ορισμού τιμοκαταλόγων ανά προμηθευτή και με χρονική ισχύ.
 • Παρακολούθηση στόχων ανά προμηθευτή και αυτόματο έλεγχο επίτευξής τους. Οι στόχοι ορίζονται ανά είδος, ομάδα ειδών, κατασκευαστή και μπορούν να είναι αξιακοί ή ποσοτικοί.
 • Πλήρης οικονομική παρακολούθηση (παραστατικά, αξιόγραφα, πληρωμές).
 • Παρακολούθηση των υπολοίπων των προμηθευτών και του ημερολογίου πληρωμών.

Πωλητές

 • Ορισμός Πωλητή ανά πελάτη.
 • Δυνατότητα ορισμού πωλητή ανά πώληση.
 • Ποσοστά πωλήσεων επί τζίρου ή καθαρής αξίας.
 • Δυνατότητα διαφορετικών ποσοστών προμήθειας ανά κατηγορία ειδών.

Αποθήκη

 • Απεριόριστο πλήθος αποθηκευτικών χώρων.
 • Παρακολούθηση Barcode.
 • Πολλαπλοί κωδικοί ανά είδος. Σύνδεση κωδικού με προμηθευτή.
 • Τρεις (3) βασικοί τιμοκατάλογοι πώλησης και απεριόριστο πλήθος ειδικών τιμοκαταλόγων.
 • Δυνατότητα ορισμού τιμής ανά ποσότητα πώλησης.
 • Αυτόματη ενημέρωση τιμών από τιμολόγια αγορών.
 • Μαζική αναπροσαρμογή τιμών.
 • Αυτόματη Δημιουργία Κωδικών.
 • Δυνατότητα Ορισμού τιμών πώλησης βάση συμφωνημένης τιμής αγοράς.
 • Δυνατότητα Ορισμού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης ανά είδος.
 • Παρακολούθηση της Εισφοράς Ανακύκλωσης.
 • Ημερολόγιο αλλαγών τιμών, για προκαθορισμό μελλοντικών αλλαγών τιμών.
 • Εκτύπωση Ετικετών με barcodes.
 • Αποτίμηση κόστους αποθήκης με την μέθοδο που θα επιλέξετε. Δυνατότητα αποτίμησης ανά χώρο αλλά και συνολικά.
 • Απογραφή με αυτόματο τρόπο και δυνατότητα ενημέρωσης από συσκευές απογραφής.
 • Θεωρημένο Βιβλίο Αποθήκης.
 • Παραστατικά εσωτερικής διακίνησης για μεταφορά ανάμεσα σε αποθηκευτικούς χώρους.
 • Θέση – Ράφι ανά χώρο.
 • Ελάχιστα – μέγιστα συνολικά αλλά και ανά χώρο.
 • Παρακολούθηση υπολοίπων, δεσμευμένων από παραγγελίες πελατών και αναμενόμενων από παραγγελίες σε προμηθευτές, συνολικά και ανά χώρο.
 • Αυτόματη διαχείριση Αναπαραγγελιών.
 • Παρακολούθηση ειδών με μέχρι τρεις (3) διαστάσεις (μήκος – πλάτος – ύψος) αλλά και βάρος.
 • Κατηγοριοποίηση των ειδών σας, για εξαγωγή στατιστικών, με πολλούς τρόπους (κατηγορία, τύπος, κατασκευαστής, προμηθευτής, συσκευασία, κλάση προμήθειας).
 • Ομαδοποίηση σε μορφή δέντρου μέχρι και τέσσερα (4) επίπεδα.

Αποθήκευση

 • Τήρηση Μερίδας Βιβλίου Αποθήκης (αποθετών).
 • Αυτόματη Ενημέρωση του Βιβλίου με την καταχώρηση των απαραίτητων παραστατικών.
 • Εκτύπωση της Μερίδας Βιβλίου Αποθήκης.
 • Παρακολούθηση των υπολοίπων ανά αποθέτη.

Πωλήσεις

 • Καταχώρηση και εκτύπωση όλων των παραστατικών πώλησης.
 • Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης και της οικονομικής καρτέλας του πελάτη.
 • Υπολογισμός των τιμών πώλησης από την τιμολογιακή πολιτική του πελάτη.
 • Αναγνώριση του είδους από τον κωδικό του, το barcode του, την παρτίδα, το serial number αλλά και τον εναλλακτικό κωδικό του.
 • Ενημέρωση για την διαθεσιμότητα του είδους, την στιγμή της πώλησης.
 • Εμφάνιση της τελευταίας τιμής πώλησης στον ίδιο πελάτη.
 • Αντιγραφή παραστατικών.
 • Μετασχηματισμός παραστατικών.
 • Μαζικός Μετασχηματισμός Δελτίων Αποστολής.
 • Εκκρεμή παραστατικά.
 • Μαζική επιλογή ειδών (π.χ. από περιγραφή ή από μέρος του κωδικού τους)
 • Επιλογή ειδών από τις εκκρεμείς παραγγελίες του πελάτη.
 • Σύνδεση με την ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100 αλλά και άλλες, σαν τύπου Β.
 • Υπολογισμός Κρατήσεων, φόρων στο σύνολο του παραστατικού, όπου χρειάζεται.
 • Δυνατότητα έκπτωσης στο σύνολο του παραστατικού, αλλά και μέχρι 2 ποσοστά έκπτωσης ανά είδος.

Αγορές

 • Καταχώρηση όλων των παραστατικών αγορών.
 • Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης και της οικονομικής καρτέλας του προμηθευτή.
 • Πρόταση τιμής μονάδας, ανάλογα με τους τιμοκαταλόγους αγοράς του κάθε είδους.
 • Εμφάνιση της τελευταίας τιμής αγοράς από τον ίδιο προμηθευτή.
 • Μαζική ενημέρωση τιμών πώλησης, από τα παραστατικά αγορών.
 • Χρήση του κωδικού του προμηθευτή για τα είδη, κατά την καταχώρηση του παραστατικού αγοράς.
 • Αναγνώριση του είδους από τον κωδικό του, το barcode του, την παρτίδα, το serial number αλλά και τον εναλλακτικό κωδικό του.
 • Αντιγραφή παραστατικών.
 • Μετασχηματισμός παραστατικών.
 • Ενημέρωση για τα Εκκρεμή παραστατικά.
 • Μαζική επιλογή ειδών (π.χ. από περιγραφή ή από μέρος του κωδικού τους)
 • Επιλογή ειδών από τις εκκρεμείς παραγγελίες στον προμηθευτή.

Παραγγελίες από Πελάτες

 • Καταχώρηση όλων των παραγγελιών των πελατών σας.
 • Παρακολούθηση των παραγγελιών ανά κατάσταση (εκκρεμείς, προς έλεγχο, προς τιμολόγηση κ.ο.κ.).
 • Δέσμευση των ειδών της παραγγελίας στην αποθήκη.
 • Δυνατότητα ολικής αλλά και τμηματικής τιμολόγησης της παραγγελίας.
 • Παρακολούθηση αναγκών αποθήκης βάση των παραγγελιών.
 • Σύνδεση της παραγγελίας με πακέτο αποστολής.

Παραγγελίες σε Προμηθευτές

 • Καταχώρηση όλων των παραγγελιών προς τους προμηθευτές σας.
 • Παρακολούθηση των παραγγελιών ανά κατάσταση (εκκρεμείς, παραλαβή προς έλεγχο, προς καταχώρηση τιμολογίου κ.ο.κ.).
 • Εμφάνιση των αναμενόμενων ειδών στην αποθήκη.
 • Δυνατότητα ολικής αλλά και τμηματικής εκτέλεσης της παραγγελίας.
 • Σύνδεση της παραγγελίας με πακέτο παραλαβής.

Λιανική Πώληση

 • Οθόνη εντατικής λιανικής με προγραμματιζόμενα πλήκτρα.
 • Αλλαγή χρήστη.
 • Χρήση οθόνης αφής (touch screen)

Λογιστήριο

 • Αυτόματη ενημέρωση του λογιστηρίου από τα παραστατικά πώλησης και αγοράς.
 • Έκδοση Αποδείξεων Είσπραξης και Πληρωμής
 • Παρακολούθηση Ταμείου συνολικά και ανά κατάστημα της επιχείρησής σας.
 • Κατάσταση Εισπράξεων – Πληρωμών (μετρητών, πιστωτικών, επιταγών κ.ο.κ.) συνολικά και ανά κατάστημα της επιχείρησής σας.v
 • Αυτόματη ενημέρωση των αξιογράφων σας (επιταγών – γραμματίων) με την καταχώρηση των αποδείξεων.
 • Καταχώρηση Δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης (μεταφορικά – τηλεφωνικά κ.ο.κ.).

Αξιόγραφα

 • Τήρηση Πληρωτέων και Εισπρακτέων αξιογράφων.
 • Αυτόματη ενημέρωση από τις αποδείξεις πληρωμής και είσπραξης.
 • Παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου.
 • Δυνατότητα τήρησης πινακίων.
 • Ληξιάριο αξιογράφων.
 • Αυτόματη ενημέρωση των πελατών με τα εκκρεμή (μη εξοφλημένα) αξιόγραφά τους.
 • Παρακολούθηση μεταβιβάσεων και εξοφλήσεων των αξιογράφων.

Παραστατικά – Βιβλία – ΚΕΠΥΟ

 • Τηρεί και τυπώνει τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία.
 • Υπολογίζει αυτόματα τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις πελατών – προμηθευτών και δημιουργεί το απαραίτητο αρχείο για υποβολή.
 • Δημιουργεί το αρχείο για την υποβολή της συγκεντρωτικής αποθετών.
 • Θεωρημένο Βιβλίο Αποθήκης.

Συνδέσεις

 • Επικοινωνεί με όλους τους εκτυπωτές που διαθέτουν driver για windows
 • Στην εκτύπωση των παραστατικών λειτουργεί σαν Τύπου Β με την ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100 αλλά και με άλλες γνωστές ΕΑΦΔΣΣ.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης παραστατικών σε οποιοδήποτε εκτυπωτή.
 • Επικοινωνεί με ταμειακές που διαθέτουν ανάλογο driver.


CRM


Συναλλασσόμενοι

 • Διαχείριση όλων των συναλλασσόμενων της επιχείρησης.
 • Αυτόματη ενημέρωση με πελάτες και προμηθευτές.
 • Σύνδεση ενός συναλλασσόμενου με όλες τις καρτέλες του σαν πελάτη – προμηθευτή.
 • Συνολικό υπόλοιπο συναλλασσόμενου.
 • Παρακολούθηση των Δραστηριοτήτων του συναλλασσόμενου (τηλέφωνα, ραντεβού, υπενθυμίσεις, κ.ο.κ.)
 • Απεριόριστο πλήθος τηλεφώνων και e-mail ανά συναλλασσόμενο.
 • Καταχώρηση συστάσεων συναλλασσόμενου.
 • Αναλυτική καταχώρηση των υπευθύνων της κάθε επιχείρησης.
 • Κατηγοριοποίηση ανά κατηγορία Marketing , Κατηγορία Επαγγέλματος και Target Group.
 • Γεωγραφική κατηγοριοποίηση.
 • Ομαδοποίηση από 12 παραμετρικές ομάδες.
 • Καθορισμός Στόχου ανά συναλλασσόμενου.
 • Ελεύθερη δημιουργία Προφίλ συναλλασσομένων
 • Κατηγοριοποίηση της επικοινωνίας του κάθε συναλλασσόμενου, για αυτόματη συμμετοχή σε αποστολές e-mail, SMS και Fax

Δραστηριότητες

 • Αναλυτική καταχώρηση των Δραστηριοτήτων όλων των χρηστών σας με τους Συναλλασσομένους σας (π.χ. τηλέφωνα, ραντεβού κ.ο.κ.)
 • Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων Χρήστη, με όλες τις δραστηριότητές του ανά ημέρα.
 • Έλεγχος εκκρεμών Δραστηριοτήτων.
 • Παρακολούθηση των ραντεβού του κάθε χρήστη από το πλάνο δραστηριοτήτων του.
 • Δυνατότητα ρύθμισης για αυτόματη ενημέρωση των Δραστηριοτήτων από διαδικασίες της εφαρμογής (π.χ. με την αλλαγή κατάστασης μίας παραγγελίας)
 • Σύνδεση Δραστηριοτήτων με Ερωτηματολόγια.


Αρχειοθέτηση

 • Πλήρης καταχώρηση όλων των αρχείων σας (κείμενα, συμβάσεις, εικόνες κ.ο.κ.)
 • Σύνδεση αρχείων με συναλλασσόμενο (π.χ. τα συμφωνητικά του).
 • Σύνδεση αρχείων με είδη (π.χ. εγχειρίδια χρήσης)
 • Αυτόματη σύνδεση ενός αρχείου με την επικοινωνία για αποστολή του με e-mail, SMS ή Fax.


Επικοινωνία

 • Δημιουργία κειμένων για αποστολή με e-mail , SMS ή Fax
 • Ορισμός κριτηρίων για μαζική αποστολή μηνυμάτων
 • Χρονοπρογραμματισμός αποστολής μηνυμάτων
 • Αποστολή κειμένων μαζικά ή/και μεμονωμένα

Έργα

 • Παρακολούθηση έργων ανά συναλλασσόμενο.
 • Σύνδεση του έργου με παραστατικά πελατών / προμηθευτών για να υπάρχει η πλήρης οικονομική τους παρακολούθηση.
 • Χρονοπρογραμματισμός έργου.
 • Αναλυτική σύνδεση του έργου με Δραστηριότητες

Προσφορές

 • Καταχώρηση όλων των προσφορών.
 • Δυνατότητα καταχώρησης ειδών που δεν υπάρχουν στην αποθήκη.
 • Εκτύπωση της προσφοράς με περισσότερες από μία φόρμες (π.χ. άλλη για υλικό και άλλη για υπηρεσίες).
 • Αυτόματη αποστολή της προσφοράς με e-mail.
 • Σύνδεση της προσφοράς με τους στόχους του συναλλασσόμενου.
 • Αυτόματη μετατροπή της προσφοράς σε παραγγελία.

Pegasus Query
(Report & Form & Statistic Generator)


Αναφορές – Στατιστικά

 • Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών με εύκολη επιλογή πινάκων και ερωτημάτων.
 • Εξαγωγή των αναφορών σε εκτυπώσεις, γραφήματα, Excel.
 • Δημιουργία έτοιμων αναφορών, εκτυπώσεων και στατιστικών που μπορεί να εκτελεί ο τελικός χρήστης.
 • Εκτύπωση ετικετών.

Επεξεργασία Δεδομένων

 • Εύρεση στοιχείων από όλους τους πίνακες της εφαρμογής. Δυνατότητα μαζικών αλλαγών στα αποτελέσματα των αναζητήσεων.
 • Εισαγωγή Δεδομένων
 • Εισαγωγή δεδομένων από Excel, στους βασικούς πίνακες της εφαρμογής.

Φόρμα Παραστατικού σε λευκό χαρτί Α4 (Laser – Inject)


Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την φόρμα εκτύπωση σε λευκό χαρτί Α4 για εκτυπωτές τύπου Laser ή Inject.

Η συγκεκριμένη φόρμα αναγνωρίζει αν το παραστατικό περιέχει πετρέλαιο Θέρμανσης και εκτυπώνει τα απαραίτητα από το νόμο στοιχεία για την περίπτωση πώλησης πετρελαίου Θέρμανσης. Στον ορισμό των παραστταικών χρησιμοποιείτε την φόρμα εκτύπωσης polpa.

Εγκατάσταση Εκτύπωσης

Κατεβάζετε το αρχείο Pegasus_Oil_A4.zip και το αποσυμπιέζετε στον φάκελο που είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή σας, στον υποφάκελο basicformtes. ( π.χ. στον φάκελο c:pegoilbasicformtes )

Στην ερώτηση αντιγραφή ήδη υπαρχόντων αρχείων απαντάτε με ΝΑΙ

π.χ. στον φάκελο c:pegoilbasicformtes

** Στον υποφάκελο basicbmp μπορείτε να αντικαταστήσετε τις εικόνες που εμφανίζονται στην εκτύπωση (όνομα logo1.bmp και logo2.bmp) με τα σήματα της δικής σας αρεσκείας. Αν δεν θέλετε εκτύπωση εικόνων τότε απλά διαγράφετε τα 2 αρχείαΦόρμα Παραστατικού σε λευκό χαρτί Α5 (Laser – Inject)


Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την φόρμα εκτύπωση σε λευκό χαρτί Α5 για εκτυπωτές τύπου Laser ή Inject

Η συγκεκριμένη φόρμα αναγνωρίζει αν το παραστατικό περιέχει πετρέλαιο Θέρμανσης και εκτυπώνει τα απαραίτητα από το νόμο στοιχεία για την περίπτωση πώλησης πετρελαίου Θέρμανσης. Στον ορισμό των παραστταικών χρησιμοποιείτε την φόρμα εκτύπωσης polpa.

Εγκατάσταση Εκτύπωσης

Κατεβάζετε το αρχείο Pegasus_Oil_A5.zip και το αποσυμπιέζετε στον φάκελο που είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή σας, στον υποφάκελο basicformtes. ( π.χ. στον φάκελο c:pegoilbasicformtes )

Στην ερώτηση αντιγραφή ήδη υπαρχόντων αρχείων απαντάτε με ΝΑΙ

** Στον υποφάκελο basicbmp μπορείτε να αντικαταστήσετε τις εικόνες που εμφανίζονται στην εκτύπωση (όνομα logo1.bmp και logo2.bmp) με τα σήματα της δικής σας αρεσκείας. Αν δεν θέλετε εκτύπωση εικόνων τότε απλά διαγράφετε τα 2 αρχεία

Σημ. Για να εκτυπωθεί σωστά η φόρμα θα πρέπει να έχετε ορίσει στον εκτυπωτή σας (μέσω του driver των windows) ως προεπιλεγμένο και διαθέσιμο χαρτί το Α5

Φόρμα εκτύπωσης σε Roll Paper (80mm)


Για την εκτύπωση παραστατικού, στο Pegasus ERP, σε θερμικό εκτυπωτή σε στενό χαρτί 80mm, μπορείτε να κατεβάσετε την φόρμα εκτύπωσης.

Σημ. Η εκτύπωση έχει δοκιμαστεί σε εκτυπωτή Custom Kube (MRS Electronics) και PBA P-822B (ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΕ)

Οδηγίες Εγκατάστασης
1) Αποσυμπιέζετε το αρχείο erp_roll_80mm.zip στον φάκελο basicforms της εφαρμογής σας
2) Στον ορισμό παραστατικών πελατών (Toolbox -> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής ->Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίησης Συναλλασομένων και Συναλλαγών) και στο πεδίο φόρμα γράφετε:

polp1.frp

* Με το πλήκτρο δίπλα στο πεδιό μπορείτε άμεσα να διαχειριστείτε την φόρμα εκτύπωσης και να κάνετε τροποποιήσεις που επιθυμείτεΧρήση DM60 σαν Fiscal Printer


Για να μπορέσει να επικοινωνήσει η εφαρμογή Pegasus ERP με την Ταμειακή DM60 και να την χρησιμοποιήσει σαν Fiscal Printer θα χρειαστείτε:

α. Τον ανάλογο driver της DM60
β. Την μέθοδο dm60.peg που υπάρχει στο συγκεκριμένο αρχείο (dm60_and_Pegasus_ERP.zip).
Αντιγράψτε το στο δίσκο σας, αποσυμπιέστε το και διαβάστε το αρχείο readme.txt για τις οδηγίες εγκατάστασης.Οι Συνεργάτες μας

Essential SSL