Οικονομικές Καταστάσεις

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ACC.I.S. A.E.»

ΑΦΜ: 999514853
ΔΟΥ: Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 44958707000
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : www.accis.gr

ΟΔΟΣ: ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ 12
ΠΟΛΗ: ΝΙΚΑΙΑ
Τ.Κ.: 18450
ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30.2104905786
E-MAIL: info[at]accis.grΟικονομικές Καταστάσεις 2014 Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ACC.I.S. A.E.»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014», της 31.12.2014

Οικονομικές Καταστάσεις 2013 Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ACC.I.S. A.E.»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013», της 31.12.2013

Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ισολογισμός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ACC.I.S. A.E.»
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012», της 31.12.2012

Οι Συνεργάτες μας

Essential SSL