Οι Πελάτες μας

Οι πελάτες της ACC.I.S είναι εταιρείες, επιχειρήσεις και επαγγελματίες με κύρος στην αγορά, που ταιριάζουν με την φιλοσοφία μας και μοιράζονται το όραμά μας.Καθώς τα προϊόντα, οι λύσεις και οι υπηρεσίες που προσφέρουμε καλύπτουν κάθε κλάδο δραστηριότητας, μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, επαγγελματίες και επιχειρήσεις από διάφορους τομείς, όπως:
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Εταιρείες Ένδυσης – Υπόδησης
 • Λογιστικά Γραφεία
 • Διαφημιστικές Εταιρείες
 • Δικηγορικά Γραφεία
 • Εταιρείες Εισαγωγών – Εξαγωγών
 • Ναυτιλιακές Εταιρείες
 • Επιχειρήσεις Εστίασης
 • Εταιρείες Καλλυντικών
 • Τεχνικές Εταιρείες
 • Μεσιτικά Γραφεία
 • Μεταφορικές Εταιρείες
 • Ξενοδοχεία
 • Ιατρικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Γραφικών Τεχνών
 • Εταιρείες Βιομηχανικών Προϊόντων
 • Εταιρείες του Δημοσίου
 • Εμπορικές Εταιρείες - Αντιπροσωπείες
Essential SSL