Business Μισθοδοσία / HRM Edition I

(1 εταιρία, 5 υποκαταστήματα, 100 εργαζόμενοι)ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

 • Ταυτόχρονη χρήση πολλών παραθύρων στην εφαρμογή και διεκπεραίωση μαζικών ενεργειών.
 • Ενσωμάτωση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με δυνατότητα υπολογισμού των βασικών & νόμιμων αποδοχών, των τριετιών και ταυτόχρονη εμφάνιση των πινάκων αμοιβών και των κειμένων των συμβάσεων τη στιγμή του υπολογισμού του νόμιμου μισθού. Αυτόματη και συνεχής ενημέρωση μέσω Internet για όλες τις νέες Σ.Σ.Ε. και αναβαθμίσεις (updates) της εφαρμογής.
 • Κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων (έμμισθοι, ημερομίσθιοι, ωρομίσθιοι, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, τεκμαρτά ημερομίσθια, συνταξιούχοι, μαθητεία ΟΑΕΔ, σπουδαστές ΤΕΙ, ελεύθεροι επαγγελματίες).
 • Κάλυψη και των πλέον εξειδικευμένων περιπτώσεων εργαζομένων (καλλιτέχνες, φασόν, μέλη Δ.Σ., ξεναγοί, συσκευαστήρια, βιβλιοδέτες, λιθογραφεία, τυπογραφεία, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καπνοβιομηχανίες, βιβλιοδέτες, γραφεία ταξιδιών κ.λ.π)


Πλήρης διαχείριση της μισθοδοσίας με δύο τρόπους:

1.Αυτοματοποιημένη, από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net απόλυτα σύμφωνη με την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία (αυτόματος υπολογισμός λόγω αποχώρησης εργαζομένου, αυτόματος υπολογισμός συμβάσεων, αυτόματη ενημέρωση και υπολογισμός αναδρομικών, πλήρης κάλυψη και ενημέρωση όλων των ασφαλιστικών ταμείων και κλάσεων, υπολογισμός ΦΜΥ με τριπλό τρόπο, αδειών, ασθενειών, λοχείας, διαθεσιμότητας, απουσιών, επιδομάτων, αποζημιώσεων).
2.Πλήρως παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη (πολιτικές αποδοχών, υπερωριών, απεριορίστων υπολογισμών προκαταβολών με βάση τα ασφαλιστικά ημερομίσθια ή τις ώρες εργασίας, δημιουργία ταμείων από τον χρήστη, δημιουργία κρατήσεων, παροχών, δανείων, φόρου, αδειών).

 • Διατήρηση ιστορικότητας μισθοδοτικών περιόδων, ασφαλιστικών ταμείων και κλάσεων, συλλογικών συμβάσεων, τρόπου υπολογισμού φόρου, υπερωριών και προσαυξήσεων. Διατήρηση ιστορικότητας μεταβολών στοιχείων καρτέλας εργαζομένων.
 • Δυνατότητα χρήσης ημερολογίου για τον αυτόματο προσδιορισμό των ασφαλιστικών ημερών.
 • Αυτοματοποιημένες δυνατότητες υποβολής μέσω internet των Οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, ΑΠΔ, αρχείων εισφορών σε Λοιπά & Επικουρικά Ταμεία χωρίς επιπλέον καταχωρήσεις ή εντολές.
 • Αυτόματη εξαγωγή σε αρχείο των εντολών πληρωμής σε τράπεζες και των άρθρων Γενικής Λογιστικής.
 • Ενσωματωμένο σύστημα ενημέρωσης χρήστη για αποφυγή λαθών, παραλείψεων, λανθασμένων επιλογών (μέσω προειδοποιητικών ή απαγορευτικών μηνυμάτων) από την πιο απλή μέχρι την πιο εξειδικευμένη περίπτωση (καταχώρηση ΑΦΜ, υπολογισμός μισθών, καταχώρηση ασφαλιστικών στοιχείων ΚΑΔ, Κ.Π.Κ., διάκριση υπερωριών, υπόλοιπα αδειών, Προσωρινή – Οριστική ΦΜΥ κ.λ.π.).
 • Απεριόριστες επιλογές τυποποιημένων εκτυπώσεων από την πιο απλή μορφή (π.χ. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, Μεταβολές Μισθών, Ληξιάριο Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου, Βεβαίωση Αδείας ʼνευ Αποδοχών) μέχρι την πλέον αναγκαία από Δημόσιο Οργανισμό (π.χ. Ασφαλιστική Ενημερότητα, Έντυπο Πρακτικής ʼσκησης, Έντυπα ΟΑΕΔ – Επιθεώρησης Εργασίας, ΙΚΑ & Λοιπών Ταμείων, ΔΟΥ κ.λ.π.).
 • Επιπλέον δυνατότητα σχεδίασης εκτυπωτικών που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης.
 • Αμεση ανταπόκριση σε όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας με αναβαθμίσεις των εφαρμογών μέσω internet.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ HRM

 • Διαχείριση Ανταμοιβών.
 • Εξαγωγή πληροφοριών για προκαταβολές – παροχές – δάνεια κ.λ.π. με παράλληλη διατήρηση ιστορικότητας νομίμων και συμφωνηθέντων αποδοχών
 • Διαχείριση Αδειών.
 • Μαζική μεταβολή Ημερών Αδείας ανά Έτος των εργαζομένων και παραμετροποίησης υπολοίπων, ακριβής πληροφόρηση υπολοίπων αδειών με αυτόματη ενημέρωση ακόμα και για το 1ο & 2ο έτος. Εκτύπωση Αδείας αʼνευ Αποδοχών
 • Διαχείριση Σταθερών Στοιχείων
 • Μαζική εισαγωγή σταθερών στοιχείων στην καρτέλα και τις περιόδους των εργαζομένων
 • Διαχείριση Ασθενειών
 • Μαζική Εισαγωγή Ασθενειών των εργαζομένων και αυτόματη μεταφορά τους στις περιόδους. Εκτύπωση Πλαφόν Ασθενείας με ενσωματωμένες όλες τις συνθήκες που ισχύουν από την εργατική & ασφαλιστική νομοθεσία
 • Μαζική Διαχείριση Παροχών
 • Mαζική καταχώρηση και εισαγωγή των παροχών (δάνεια, συνδικαλιστικές εισφορές, λοιπές κρατήσεις) όλων των εργαζομένων όλων των εταιριών στην καρτέλα τους.MODULE ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΗΝ EDITION IMODULE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
 • Πλήρης διαχείριση σε ωράρια εργασίας και βάρδιες
 • Διαχείριση προκαταβολών
 • Αρχείο καταγραφής εργασιών ανά χρήστη
 • Ελεύθερα πεδία


MODULE HRM
 • Διαχείριση Αδειών
 • Διαχείριση Βιογραφικών
 • Αξιολόγηση Βιογραφικών
 • Αρχείο καταγραφής απουσιών κα παρουσιών
 • Πολιτική Μισθών.
 • Μαζική Διαχείριση Πρόσθετων Αποδοχών
 • Ημερολόγιο Υπενθυμίσεων
 • Δημιουργία & Επεξεργασία Σ.Σ.Ε.
 • Δημιουργία και Διαχείριση Οργανογράμματος
 • Διαχείριση Αγγελιών


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MODULEMODULE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
 • ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΩΡΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΔΙΕΣ Πλήρης διαχείριση σε ωράρια εργασίας και βάρδιες και σύνδεση με αυτόματο υπολογισμό ασφαλιστικών ημερών, ωρών, υπερωριών, νυχτερινών, Κυριακών, Αργιών.
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης περιόδων προκαταβολών με αυτόματο υπολογισμό των προκαταβολών βάσει ασφαλιστικών ημερών και μεταφορά αυτών στην κανονική περίοδο
 • ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΧΡΗΣΤΗ Αρχείο καταγραφής εργασιών ανά χρήστη με αυτόματη σύνδεση της κάθε εγγραφής σε οποιοδήποτε πεδίο και αν γίνεται, με τον χρήστη που την πραγματοποίησε


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΠΕΔΙΑ

Δυνατότητα δημιουργίας ελεύθερων πεδίων για την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση της μισθοδοσίας. Επιλογή τύπου εμφάνισης ελεύθερου πεδίου (οριζόμενη τιμή, ποσοστό, αριθμητικό, αλφαριθμητικό, ημερομηνία ). Προβολή & επεξεργασία των πεδίων στη σχεδιαζόμενη μισθοδοτική κατάσταση και στο report generator.MODULE HRMΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αδειών με δυνατότητες μαζικού προγραμματισμού αδειών, μαζικής μεταβολής και παραμετροποίησης υπολοίπων, ακριβής πληροφόρηση υπολοίπων αδειών με αυτόματη ενημέρωση ακόμα και για το 1ο & 2ο έτος. Αυτόματη τήρηση του βιβλίου αδειών. άδεια ανευ ΑποδοχώνΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Δυνατότητα διαχείριση βιογραφικών των εργαζομένων, αυτόματη ενημέρωση όλων των μεταβολών αυτών και αυτόματη σύνδεση με τη μισθοδοσία. Δυνατότητα εκτύπωσης αυτών σε μορφή λίσταςΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
 • Πλήρης Διαχείριση Βιογραφικών όλων των υποψηφίων καθώς και των εργαζομένων της επιχείρησης και αυτόματη ενημέρωση όλων των μεταβολών αυτών και αυτόματη σύνδεση και ανταλλαγή στοιχείων με τη μισθοδοσία
 • Σύγχρονο εκτυπωτικό εργαλείο με τυποποιημένες εκτυπώσεις βιογραφικών και με επιπλέον δυνατότητες σχεδίασης από τον χρήστη με δημιουργία προτύπων εκτυπώσεων των επιμέρους ενοτήτων αυτών.
 • Ευέλικτη αξιολόγηση των βιογραφικών ανά θέση εργασίας πλήρως παραμετροποιήσιμη από τον χρήστη με επιπλέον δυνατότητες αυτόματων προσλήψεων ή σύνδεσης με Διαχείριση Συνεντεύξεων
 • Ημερολόγιο Συνεντεύξεων με παρακολούθηση της πορείας των βιογραφικών και επιπλέον αξιολογήσεις και επεξεργασίες αυτών. Αυτόματη σύνδεση με τη μισθοδοσία και δυνατότητα αυτόματης πρόσληψης


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Πλήρης καταγραφή κινήσεων εργαζομένου και άντληση πληροφοριών με εκτυπωτικά παρουσιών και απουσιώνΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΝ

Δυνατότητα δημιουργίας πολιτικής μισθών με επιπλέον επιλογές μαζικής μεταβολής αυτών όπως και στοιχεία ιστορικότητας των νομίμων ή των συμφωνηθέντων αποδοχών.ΜΑΖΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
 • Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης των πρόσθετων αποδοχών – υπερωριών – προσαυξήσεων είτε ανά περίοδο είτε συνολικά ανά εργαζόμενο. Δυνατότητα μαζικών καταχωρήσεων και σεναρίων υπολογισμού τους.
 • Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης των υπερωριών & προσαυξήσεων είτε ανά περίοδο είτε συνολικά ανά εργαζόμενο. Δυνατότητα μαζικών καταχωρήσεων και σεναρίων υπολογισμού τους.


ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΩΝ

Ολοκληρωμένος Μηχανισμός ενημέρωσης όλων των απαραίτητων ενεργειών που υποχρεούται ο χρήστης να κάνει προς το Δημόσιο που προκύπτουν από τις διαδικασίες μισθοδοσίαςΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Σ.Σ.Ε.

Δυνατότητα δημιουργίας συμβάσεων που καλύπτουν μεμονωμένες ανάγκες καθώς και επιλογή συλλογικών συμβάσεων για μερική ή πλήρης παραμετροποίηση τους για απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες της κάθε επιχείρησηςΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σύγχρονο και ευέλικτο εργαλείο δημιουργίας, επεξεργασίας και παραμετροποίησης του οργανογράμματος της εταιρίας με ανάπτυξη των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που τις απαρτίζουν και με επιπλέον δυνατότητες αποθήκευσης, εξαγωγής και εκτύπωσης στη μορφή που επιθυμεί ο χρήστης.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αγγελιών με δημιουργία προτύπων και σύνδεση τους με τις θέσεις εργασίας και τα βιογραφικά των υποψηφίων.

Οι Συνεργάτες μας

Essential SSL