Αλέξανδρος Front Office

Το Αλέξανδρος Front Office σχεδιάστηκε από τους πρωτοπόρους στην μηχανοργάνωση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα (από το 1986). Η μακρόχρονη εμπειρία τους, έδωσε στο προϊόν την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε αυτό να αποτελεί σήμερα την ιδανικότερη λύση στην μηχανοργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Το προϊόν απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες ξενοδοχείων, ανεξαρτήτως μεγέθους, οργάνωσης (εποχιακό, πόλεως κλπ.), και φάσματος υπηρεσιών που προσφέρουν (διαμονή, επισιτισμό κ.α.).

Καλύπτεται όλο το φάσμα των λειτουργιών για τις Κρατήσεις, την Reception, την Main Courante, τους χρεώστες και συνδέεται με τις εφαρμογές Αμβροσία και Γενική Λογιστική της τεχνολογίας Αλέξανδρος της εταιρείας


Γενικά
 • Πρακτορεία–εταιρείες (νομικά πρόσωπα): με διαχωρισμό σε πρακτορεία, εταιρείες, δημόσιο, πιστωτικές κάρτες κ.ά.
 • Πελάτες (φυσικά πρόσωπα): Πλήρης παρακολούθηση πελατών με στοιχεία όλων των διαμονών τους (Ιστορικό Αρχείο)


Κρατήσεις
 • Κρατήσεις: Μεμονωμένων, groups, από allotment, για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, με επιλογή τιμοκαταλόγου–πακέτου. Ειδικές καταστάσεις για ακυρωμένες και no-show κρατήσεις.
 • Συμβόλαια: Δήλωση συμβολαίων (allotment ή/και commitment) με tour operators για διαφορετικές χρονικές περιόδους.
 • Συνεργασίες: Διάφορες συνεργασίες για κάθε πρακτορείο–εταιρεία με οικονομικά και πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία μεταφέρονται αυτόματα στις αντίστοιχες κρατήσεις.
 • Ειδικές συμφωνίες: Ατοματοποίηση πρακαλούθησης συμφωνιών Early Booking, Special Offers, Minimum stay κλπ.
 • Πακέτα (όροι διαμονής): Δημιουργία πακέτων (όρων διαμονής) με δυνατότητα επιμερισμού της συνολικής τιμής σε διάφορα τμήματα.
 • Ειδικές υπηρεσίες (treatments, transfers): Ttreatments, transfers με δυνατότητα περιοδικής παροχής ή και χρέωσης.
 • Πλάνα κρατήσεων-διαθεσιμότητας δωματίων: Πλάνο ανάλυσης πληρότητας allotment, commitment, συνολικό, ανά τύπο δωματίου για επιλεγμένη χρονική περίοδο, με πλήθος επιλογών (εκκαθαρισμένο, ακαθάριστο, allotment, πραγματικά, ζητηθέντα, υπόλοιπα booking position, commitment, κ.λπ.).
 • Booking positions: Καταχώριση και παρακολούθηση των booking positions κάθε tour operator.
 • Internet Availability: Παρακολούθηση διαθεσιμότητας των δωματίων στο internet (WBE etc)


Reception
 • Διαδραστικό (Interactive) Πλάνο Δωματίων: με δυνατότητες drag & Drop για την καλύτερη επιλογή δωματίου ανά κράτηση.
 • Διαδραστική Κάτοψη: εμφάνιση πελατών, κρατήσεων κλπ. στην κάτοψη
 • Room Rack: Διαδραστικό Room Rack, με ανάλυση παραμενόντων, αναχωρήσεων, αφίξεων
 • Τιμοκατάλογοι: Για οποιαδήποτε χρονική περίοδο, για μεμονωμένους πελάτες ή πρακτορεία – εταιρείες κ.ά.
 • Κατηγορίες ατόμων: Διαχείριση πολλών κατηγοριών ατόμων (ατόμων, παιδιών ανά ηλικία, επί πλέον ατόμων κλπ. με διαφοροποίηση τιμών και παροχών.
 • Rooming list: Αυτόματη δημιουργία από την στιγμή καταχώρισης της κράτησης. Δυνατότητα παρακολούθησης διαφορετικών ημερομηνιών άφιξης ή και αναχώρησης ανά πελάτη.
 • Μεταβλητοί όροι: Παρακολούθηση όρων και τιμών ανά ημέρα με δυνατότητα αλλαγής ανά ημέρα μέσα στην παραμονή.
 • Housekeeping (οροφοκομία): Παρακολούθηση κατάστασης κάθε δωματίου (Room Status), λίστες ανά καμαριέρα, πρόβλεψη αναγκών λινών περιόδου, παρακολούθηση συχνότητας αλλαγών λινών ανά πρακτορείο ή και κράτηση.
 • Maintenance (Συντήρηση): Status δωματίων, δήλωση βλαβών, δωμάτια out of order κλπ.


Main Courante
 • Λογαριασμοί πελατών: Δυνατότητα διαχείρισης κατ’ άτομο, δωμάτιο, κράτηση Group κλπ
 • Παραστατικά: Ευελιξία στη διαχείριση λογαριασμών πελατών και χρεωστών, με διαφορετικές γραμμογραφήσεις (πχ. ΑΠΥ, Invoice κλπ.).
 • Πολλαπλά INVOICE: Δυνατότητα συνένωσης τιμολογήσεων από διαφορετικές κρατήσεις σε ένα INVOICE (ανά πρακτορείο – εταιρεία)
 • Προκαταβολές: Λογιστική παρακολούθηση προκαταβολών κρατήσεων, ισοζύγιο προκαταβολών.
 • Έλεγχοι και εργασίες κλεισίματος ημέρας (night audit).
 • Έλεγχος εκκρεμοτήτων ημέρας. Αυτόματη χρέωση των λογαριασμών πελατών. Έλεγχος χρέωσης συμφωνίας για κάθε δωμάτιο.


Χρεώστες (city ledger)
 • Χρεώστες: Παρακολούθηση καρτελών Πρακτορείων, Εταιρειών, Δημοσίου, Πιστωτικών καρτών κλπ.
 • ΚΒ&Σ: δημιουργία Συγκεντρωτικών καταστάσεων πωλήσεων (ΜΥΦ) για το ΚΕΠΥΟ.
 • Γεν. Λογιστική: Αυτόματη δημιουργία άρθρων για παράλληλη παρακολούθηση των χρεωστών από τη Γενική Λογιστική.

Νομοθεσία
 • ΚΒ&Σ: Πολλαπλά παραστατικά, εκδόσεις, ακυρωτικά και πιστωτικά σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων
 • Υποχρεωτικά βιβλία (βάσει νομοθεσίας): Βιβλίο Κίνησης Πελατών – Βιβλίο Αστυνομίας.
 • Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ, έλεγχοι ΑΦΜ, Πλήρης εναρμόνιση στον Κ.Β.&Σ.
 • Κάλυψη των ιδιαιτεροτήτων των ελληνικών ξενοδοχείων

Συνδέσεις με άλλα συστήματα (interfaces)
 • Σύνδεση με συστήματα κρατήσεων του Internet – Web Booking Engines: Λήψη κρατήσεων, αποστολή διαθεσιμότητας και τιμών ανά κανάλι πώλησης.
 • Σύνδεση με το σύστημα παρακολούθησης ηλεκτρονικής τιμολόγησης “bavel”
 • Δυνατότητα αμφίδρομης on-line σύνδεσης με συστήματα τηλεφωνικών κέντρών, Pay TV, KeyLocks.
 • Σύνδεση με εφαρμογή Αμβροσια P.O.S. (χρεωστικά, δικαιούμενα, ληφθέντα, τιμοκατάλογοι πελατών κλπ.)
 • Σύνδεση με Λογιστική: Αυτόματη εξαγωγή των λογιστικών άρθρων των πωλήσεων-εσόδων. (με σύστημα Main Courante ή Ημερολόγιο Πωλήσεων).
 • Σύνδεση με το λογισμικό Αλέξανδρος CRM της εταιρείας

Οι Συνεργάτες μας

Essential SSL